Nieuws Passend Onderwijs

Aantal thuiszitters in eerste jaar passend onderwijs amper gedaald

Afgelopen week kwam staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs met de gegevens over het schoolverzuim in het vorig schooljaar, 2014-15. Daaruit blijkt dat het amper gelukt is om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit en niet naar school gaat, te verminderen. Vooral de stijging in het aantal kinderen dat op medische gronden een leerplichtontheffing heeft gekregen van de Leerplichtambtenaar, baart de staatssecretaris zorgen.

Een fors deel van de thuiszitters - in zowel primair en voortgezet onderwijs en mbo - zit langer dan drie maanden thuis. Zowel in schooljaar 2013/2014 als in schooljaar 2014/2015 ging dit om ongeveer 3900 kinderen. Daarnaast zitten er nog zo’n 6000 kinderen voor kortere tijd thuis.
Staatssecretaris Dekker is met name geschrokken van het aantal leerlingen dat een ontheffing van de leerplicht heeft gekregen. Vanwege een verstandelijke of fysieke beperking hoefden 5077 kinderen niet naar school. Een jaar eerder ging het om 4444 leerlingen. Dekker laat onderzoek doen hoe deze stijging verklaard kan worden.

Hierbij de volledige brief van de staatssecretaris.

Brief staatssecretaris - cijfers thuiszitters.pdf