Nieuws Passend Onderwijs

Stappenplan diabeteszorg op school

'Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu?' Of 'Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu?' Het stappenplan 'diabeteszorg op school' geeft antwoord op deze vragen. School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling.

Onderwijspersoneel mag op vrijwillige basis, onder een aantal duidelijk omschreven voorwaarden, insuline toedienen aan kinderen. Dat kan dus alleen op strikt vrijwillige basis, én als bestuur én directie van de school daar toestemming voor hebben verleend. Zonder toestemming van bestuur en directie kan onderwijspersoneel géén insuline toedienen aan kinderen, ook al wordt aan alle overige voorwaarden voldaan. Als bestuur en directie geen bezwaar hebben, dan nog is er sprake van de vrijwillige basis bij het onderwijspersoneel: onderwijspersoneel hoeft dat niet te doen.


stappenplan_diabeteszorg_2016_DEF.pdf