Nieuws Passend Onderwijs

CNV: 'Oplossingen passend onderwijs blijven uit'

Staatssecretaris Dekker heeft geen duidelijk antwoord kunnen geven op vragen over knelpunten in het passend onderwijs. Er zijn klachten over grote klassen, kinderen met gedragsproblemen en te weinig handen in de klas, maar een oplossing van de bewindsman blijft uit. Dat meldt CNV naar aanleiding van het debat van vorige week.

Dekker heeft in het debat wel aangegeven de signalen uit het veld te gaan bespreken in aanloop naar het debat over werkdruk op 9 maart. Dan wordt de werkdruk in relatie tot passend onderwijs besproken. Aanleiding voor het debat was de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs die in december 2015 is verschenen.

Volgens Dekker moet in het passend onderwijs gekeken worden naar samenwerking en verantwoordelijkheid van zowel ouders als scholen. Hij wil hiervoor een leerplichtambtenaar aanstellen die ouders en scholen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Samenwerkingsverbanden worden aan een verscherpte controle onderworpen. De Tweede Kamer vindt dit nog niet genoeg en wil dat Dekker de druk nog meer gaat opvoeren richting scholen en samenwerkingsverbanden.