Nieuws Passend Onderwijs

Passend onderwijzen vanuit vier dimensies

Peter Mol orthopedagoog en directeur bij Gedragpunt schreef een interessante bijdrage over Passend onderwijs: Problematisch gedrag vraagt meer dan kennis en kunde van de leraar.

Door de invoering van Passend Onderwijs wordt van leraren in het regulier onderwijs meer expertise verwacht. Onderwijs geven aan leerlingen met gedragsproblemen in regulier onderwijs wordt als moeilijk ervaren.
In dit artikel wordt beschreven dat het niet alleen betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op de competenties van de leraar, maar ook op andere dimensies.

Aspecten die minstens zo belangrijk zijn als de vereiste competenties zijn:

  • veranderingsbereidheid;
  • het verbonden zijn met de collega’s in het team;
  • het handelen vanuit de kernwaarden van de organisatie;
  • relatieopbouw;
  • intuïtie;
  • tact en contact leerling – leraar.

Lees hier het gehele artikel.