Nieuws Passend Onderwijs

Aanvragen voor pilot 'werkplaatsen onderwijsonderzoek'

Als vervolg op de ontwikkelingen van onderzoek en onderwijs vanuit zowel de PO-Raad als vanuit LECSO, is er nu een mogelijkheid om mee te doen aan een pilot voor het inrichten en uitproberen van ‘onderzoekswerkplaatsen’ (vgl. ‘academische werkplaatsen’)  binnen onze sector. Onlangs is hierover een ‘denksessie’ georganiseerd vanuit de PO-Raad in Bunnik, waar ook besturen (v)so aan deelnamen.

Scholen/schoolbesturen, die actief zijn op het terrein van onderzoek en onderwijs en hiermee verder willen kunnen inschrijven op de door het NRO uitgeschreven ‘call’. Hierbij de verwijzing naar de site van het NRO.

Vanuit het belang van LECSO gezien, zou het aardig zijn als er ook besturen inschrijven die zowel regulier als speciaal onderwijs in hun organisatie hebben, vanwege de kansen voor onderzoeken met betrekking tot de invoering van passend onderwijs en de gevolgen op schoolniveau.

We zullen in ieder geval de resultaten van deze pilots in de gaten houden om deze wellicht te gebruiken voor de eigen inzet op dit belangrijke thema. Vanuit LECSO zullen we deze ontwikkeling in ieder geval goed volgen.