Nieuws Arbeidstoeleiding

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan

ECBO (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) heeft onderzoek gedaan naar de Borissystematiek van SBB (St. Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

De belangrijkste vragen binnen dit onderzoek waren:

  • Op welke aspecten van de aanpak onderscheidt de Borissystematiek zich (positief) van andere vormen van arbeidstoeleiding voor leerlingen van het pro en het vso?
  • Geeft deze systematiek gefundeerd zicht op meer (duurzame) opbrengsten voor de leerling/ werknemers vergeleken met die van andere vormen van arbeidstoeleiding?
  • Welke uitvoeringscondities zijn in de ogen van degenen die de systematiek toepassen (de uitvoerenden) nodig om de systematiek te implementeren en structureel toe te passen?
  • Welke (landelijke) randvoorwaarden zijn nodig in de ogen van de initiatiefnemers van het ontwikkelen van de systematiek (OCW, SBB) en degenen die bij de ontwikkeling waren betrokken (andere landelijke stakeholders) om de systematiek structureel toe te passen?

Het bleek niet gemakkelijk om antwoord op deze vragen te vinden. Belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • De Borissystematiek is nog in ontwikkeling.
  • De Borissystematiek bestaat uit diverse stappen en onderdelen, waarbij begeleiding van de scholen door SBB/de kenniscentra een belangrijke rol speelt. De respondenten uit de scholen zijn ontevreden over de mate waarin SBB/de kenniscentra hun rol hebben vervuld bij de implementatie van de Borissystematiek. Kritiek is er vooral op het uitblijven van de beloofde leerwerkplekken en de bemiddeling daarbij door de opleidingsadviseurs van SBB/de kenniscentra.
  • Zowel de respondenten uit de scholen als de landelijke stakeholders hebben geen zicht op het rendement van de Borissystematiek. Dat geldt overigens niet alleen voor de Borissystematiek, maar voor alle systematieken voor de arbeidstoeleiding van jongeren uit vso en pro. Pas als er zicht is op het rendement willen respondenten en landelijke stakeholders zich uitspreken voor of tegen een structurele toepassing van de Borissystematiek.

Het is dan ook van belang dat SBB in dit laatste pilotjaar laat zien dat het zijn beloften waar kan maken. Dat het de scholen kan bieden wat ze belooft met de systematiek.
Alle onderzochte partijen willen graag met cijfers onderbouwd zien dat de Borissystematiek zich positief onderscheidt van andere systematieken. Een onafhankelijke monitor, die leerlingen uit vso en pro ook na het verlaten van de school, enkele jaren volgt, is daarbij van belang.
Feitelijk moeten we stellen dat de vragen, zoals we die hadden bij aanvang van het onderzoek, te vroeg kwamen. Door de onvolledige realisatie van de Borissystematiek en het gebrek aan data over uit- en doorstroom van de leerlingen, is het niet goed mogelijk een gemotiveerd antwoord te geven op de vragen.

In de bijlage vindt u de uitgebreide conclusies en aanbevelingen
En hier vindt u het laatste Borismagazine

Conclusies en aanbevelingen ECBO onderzoek BORIS.pdf