Nieuws Expertise

Factsheet Therapie tijdens onderwijstijd

Voor veel scholen is het niet duidelijk wanneer een leerling volgens de onderwijsinspectie geoorloofd mag verzuimen om deel te nemen aan therapie tijdens schooluren. In deze factsheet zetten we uiteen aan welke voorwaarden leerlingen en scholen volgens de inspectie moeten voldoen wil het verzuim ten bate van therapie als geoorloofd worden beoordeeld.

LOOK-factsheet - onderwijs-therapietijd_herziene versie maart 2016.pdf