Nieuws Arbeidstoeleiding

Goed voorbeeld krachtenbundeling richting arbeidsmarkt

In de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Rijnmond hebben een groot aantal onderwijs- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld in de netwerkorganisatie Maatwerk. Dit initiatief wil door bundeling van expertise vastgelopen of stagnerende trajecten richting arbeidsmarkt vlot trekken.

In dit artikel, geplaatst in het tijdschrift Sociaal bestek februari-maart 2016, worden de ervaringen van deze samenwerking in deze regio beschreven. 
In december hebben we geschreven over het onderzoek van Regioplan naar de regionale netwerkvorming op het gebied van arbeidstoeleiding. Dit artikel over dit netwerk in deze 2 regio’s sluit daar naadloos op aan.
 

Betere kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.pdf