Nieuws Algemeen

Nieuw onderzoekskader inspectie

Zowel in december als in februari heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden over het nieuwe concept Onderzoekskader. Naast pilots en bespreking in de ringen levert deze consultatie input voor mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Hier kunt u de reactie lezen die LECSO via de consultatie heeft gegeven. Samen met de inspectie zullen we nog een bijeenkomst organiseren over het nieuwe onderzoekskader om ook samen met de contactinspecteurs het kader nog een keer nadrukkelijk te bespreken alvorens het in mei zal worden vastgesteld. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 8 april, van 10.00-13.00 uur (locatie Utrecht).

Reactie internetconsultatie onderzoekskader inspectie februari 2016.pdf