Nieuws Onderwijskwaliteit

Predicaat Excellente School 2016

Tot 4 maart kunnen scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2016. Vervolgens vult elke school een uitgebreid zelfevaluatie- en aanmeldingsformulier in via het Internet Schooldossier (ISD). De belangrijkste verandering in 2016 is dat het bestuur van de school moet instemmen met de deelname aan het traject. Het predicaat is drie jaar geldig. Meer achtergrondinformatie en een brochure over het predicaat Excellente school en de werkwijze  van de jury vindt u op de website van de inspectie.