Nieuws Algemeen

Speciaal aanbod Schooljudo voor speciaal onderwijs

Profiteer in 2016 van het speciale LECSO Schooljudo-aanbod! Dertig scholen kunnen profiteren van een financiele bijdrage.
Schooljudo, met 30.000 deelnemers per jaar het grootste beweegprogramma in het basisonderwijs, maakt in 2016 de stap naar het speciaal onderwijs. Na een pilot op zes cluster 4-scholen in Arnhem, Ede en Oosterbeek krijgt uw school dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het waarde(n)volle programma. Het programma is in eerste instantie bedoeld voor cluster 4 scholen, maar ook cluster 3 scholen kunnen profiteren van dit aanbod. Als bijlage is een artikel toegevoegd over een Schooljudoles op het Vierbeek College in Oosterbeek.

Skills for Life leren met Schooljudo
Schooljudo tovert de gymzaal zes weken lang om tot een echte dojo (judozaal). In die zes weken staan zeven belangrijke waarden centraal: respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, discipline en plezier. Plezier is de belangrijkste waarde die bij Schooljudo via de Entertrainer, zo heet de gekwalificeerde judoleraar, extra aandacht krijgt. Het mooie is dat de Entertrainer de Schooljudowaarden niet alleen overbrengt, maar dat de waarden ook op de judopakken zijn gedrukt. Zo hebben de kinderen zes weken lang de waarden tijdens het stoeien letterlijk in hun handen. De waarden komen niet alleen tijden de Schooljudoles aan bod. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om met interactieve waardenposters in de klas aan de slag te gaan.

Maatwerk
Voorafgaand aan het programma vult iedere groepsleerkracht een intakeformulier in, waarin de groep en de kinderen worden beschreven. Bij elke deelnemende klas komt de Entertrainer minimaal een week van tevoren langs om kennis te maken met de leerlingen en om bijzonderheden te bespreken.

Bekijk hier een korte promo en bezoek ook de website voor meer informatie.

LECSO draagt financieel bij
Om scholen te stimuleren deel te nemen draagt LECSO voor maximaal 30 scholen bij in de onkosten. Kosten voor een programma voor vier klassen bedragen €2.700. Door bijdrages van Schooljudopartners Zilveren Kruis en Infotheek (gezamenlijk €1.200) en LECSO (€500) betaalt uw school slechts €1.000 om met vier klassen deel te nemen. Voor deelname met meer dan 4 groepen kunt u contact opnemen met Schooljudo. Zij maken dan een offerte op maat voor u.

Spelregels
Er wordt in een bijdrage vanuit LECSO voorzien voor één school per bestuur. Opgeven via info@lecso.nl o.v.v. deelname schooljudo, naam van de school, naam bestuur, contactpersoon (naam, email en 06-nummer). Honorering op volgorde van binnenkomst. De contactpersoon ontvangt een bevestiging van de aanmelding en of ze voor een bijdrage in aanmerking komen (eerste 30).
Wij geven de aanmeldingen door aan Schooljudo. Zij nemen dan contact op om verdere afspraken te maken. Scholen die daarvoor in aanmerking komen kunnen na afloop van de schooljudolessen €500 in rekening brengen bij LECSO.  

Schooljudo klein.pdf