Nieuws Passend Onderwijs

Verwijdering van leerlingen

Onderwijsgeschillen heeft een speciale nieuwsbrief gemaakt over de verwijdering van leerlingen in het primair, het voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Verwijdering van een leerling van school is ingrijpend voor alle betrokkenen. Er moeten dan ook goede redenen voor zijn en de procedure moet aan wettelijke regels voldoen.

De regelgeving over verwijdering is met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 veranderd. De belangrijkste verandering is dat er een nieuwe Commissie is, de Geschillencommissie passend onderwijs, waar ouders terecht kunnen die het niet eens zijn met de verwijdering van hun kind.

In de themabrief worden de wettelijke voorschriften over verwijdering en de mogelijkheden voor ouders die het niet eens zijn met de verwijdering op een rijtje gezet. De themabrief gaat ook in op de jurisprudentie over verwijdering.

Download hier de volledige nieuwsbrief.
Informatie speciaal voor ouders.