Nieuws Passend Onderwijs

Succesvolle bootcamp LANSbrekers

Op de dag van de Leerplicht, 17 maart, is het startschot gegeven voor LANS, Leerlingen Allemaal Naar School. LANSbrekers is een nieuw initiatief om thuiszitten te voorkomen, waarbij de volgende organisaties betrokken zijn: Gedragswerk, LBBO, LECSO, Ouders & Onderwijs en Ingrado, met steun van PO-Raad en VO-raad. Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado opende de bootcamp als volgt: “Recht op onderwijs, daar is lef voor nodig. Dat kan je niet alleen, daar heb je de partners in onderwijs, de ouders en de gemeente bij nodig.”

De Bootcamp op Papendal had als thema: Passend onderwijs zonder thuiszitter? Het kan wel!
De resultaten van deze inspirerende dag zijn:

  • eerste stap is gezet naar verbinding tussen samenwerkingsverbanden (onderwijs), ouders en gemeenten (leerplicht).
  • we hebben nu een startend ‘netwerk’ van deze mensen over het hele land (postcodes zijn geprikt op een landkaart van de ‘Lansbrekers’).
  • er volgen regionale verbanden van die drie partijen.
  • er volgt een training voor alle partijen.
  • er volgt een ondersteuningsaanbod aan die partijen in de regio.
  • er is een nieuwe website gelanceerd ter plekke, waar alle ‘lansbrekers’ een account van krijgen.
  • er is sprake van een eenduidig belang, om de problematiek gezamenlijk aan te pakken.
  • het kan de praktisch, uitvoerende werkwijze worden binnen het landelijk af te sluiten ‘PACT’ (op 29 april)
  • alle deelnemers zijn ‘warm gemaakt’ voor deze bijeenkomst via het versturen van twee ‘Greetz-kaarten’- na de bijeenkomst volgt een derde kaart met voortgangsafspraken en nieuwe informatie.

Kortom: een ‘beweging’ is gestart om Leerlingen Allemaal Naar School te laten gaan.