Nieuws Passend Onderwijs

Verslag Innovatie? Hou het simpel

De 24 uur van Boekelo met als thema 'Innovatie? Hou het simpel!' was een groot succes. Maar liefst 83% van de aanwezigen was tevreden of zeer tevreden. Het over-all cijfer dat de aanwezigen aan de bijeenkomst gaven, was een 8,1. De tips die de organisatie kreeg voor verbeteringen nemen we natuurlijk mee bij de organisatie van de volgende Tweedaagse over twee jaar.

Richard Engelfriet opende de tweedaagse met een wervelende presentatie.
Het begon al goed toen hij stelde: 'Iets moeilijk maken is heel simpel, maar iets simpel doen vaak heel moeilijk.'
Vervolgens zette hij met diverse voorbeelden menigeen op het verkeerde been. Bijvoorbeeld waarom het lang niet altijd goed is als je zegt: 'Ja maar ik ben wel mezelf gebleven.' Zeg liever 'Ik blijf mezelf … ontwikkelen.'
De powerpoint van de presentatie is bijgevoegd.

Workshops
Na de opening van Richard Engelfriet gaven LECSO-leden zeven workshops in twee rondes. De powerpoints van deze presentaties zijn hier bijgevoegd.

 • Frans Vulling - Talentencampus Venlo: Samenwerking SO SBO regulier in één school.
 • Peter Hofstede, Michiel van der Linden en Bert Huizinga - Regionale ontwikkeling in Zeeland en Groningen: integrale samenwerking vso-pro rond arbeidstoeleiding.
 • Albert Weishaupt - Eduwiek regio Hoogeveen: speciaal en regulier onderwijs, samen met zorg in één pand.
 • Hennie Loeffen en Rion Pennings - LAS/LVS (v)so: Programma van eisen en standaardisatie leerlijnen.
 • Maarten Faas - Toekomstvisie Ambelt Zwolle.
 • Dick Kuijt - Expertisecentrum regio Leiden (Ambulante Educatieve Dienst).
 • Jac Verstegen - Kennis en Expertisecentrum De Donderberg, Roermond: integrale kindzorg.

Avondprogramma
Het avondprogramma begon met de voorpremière van een voorlichtingsfilmpje over de transitie van het speciaal onderwijs. Deze animatie werd ingeleid door Erik Dannenberg, projectleider van de stuurgroep Speciaal onderwijs in transitie. Hij gaf aan dat het het filmpje is gemaakt voor 'iedereen die geïnteresseerd is in en betrokken bij deze ontwikkeling.'
De animatie werd enthousiast ontvangen. Erik Dannenberg gaf aan dat het filmpje hier en daar nog iets aangepast kon worden naar aanleiding van de opmerkingen die gemaakt werden.
Vervolgens gaf Wim Ludeke een reactie vanuit het bestuur van LECSO, 'een organisatie die ook in transitie is.' Hij riep alle aanwezigen op om mee te denken over de toekomst van LECSO.

Prowise
Tot slot van het avondprogramma presenteerde Prowise haar interactieve tafel/digibord en Prowise Presenter, een programma waarmee je in een handomdraai presentaties of interactieve lessen kunt maken.
Het late uur en de nabijheid van de bar zorgden ervoor dat deze presentatie niet geheel tot zijn recht kwam.
Meer informatie is te vinden op de website of hier.

Innovatie is een vak
De tweedaagse werd op vrijdagochtend afgesloten met twee plenaire presentaties. Jan Nieuwboer, onderwijskundige en innovatiemanager bij de Rabobank. Hij verbaasde zich erover dat er op internet zo weinig mooie voorbeelden te vinden zijn van een innovatieve aanpak in het speciaal onderwijs. Dat bracht hem bij de vragen: Is het er niet? Is het te spannend gezien de doelgroep? Of zijn jullie te bescheiden?
In de presentatie zijn de antwoorden te vinden.

Nooit af
Martijn Aslander had de eer om de Tweedaagse van LECSO af te sluiten. Hij omschrijft zichzelf als stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en zelfbenoemd hoogleraar in de organizonderkunde. En hij is een aanhanger van de filosofie van Pipi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
De afsluiting was een wervelende show die diverse eye-openers opleverde. Hij sloot af met een aantal 'tips' voor het onderwijs:

 • De laatste 100 jaar is er niet écht iets veranderd.
 • Het onderwijs is gebouwd op diploma's.
 • De banen waar we nu mensen voor opleiden bestaan over tien jaar niet meer.
 • Werk aan de houding van leerlingen.
 • Doe dingen in de echte wereld.
 • Onderwijs zou moeten gaan over leren.
 • De aanname dat je voor alles geld nodig hebt klopt niet.

Geen powerpoint van Martijn Aslander, wel een lijstje met linkjes over onderwerpen die in zijn presentatie aan bod zijn geweest.
Bij het vertrek na de lunch kregen alle deelnemers het boek Nooit Af van Martijn Aslander en Erwin Witteveen. Nooit Af gaat over wat er gebeurt nu iedereen vrij kan publiceren, dupliceren en produceren en wat de impact is op de maatschappij en economie als mensen dit niet alleen om financiële redenen doen, maar ook om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dit levert ongekende mogelijkheden op die bovendien voortdurend groter en beter worden. Er is helemaal geen tijd meer voor blijvende oplossingen.

1. Richard Engelfriet Innovatie? Hou het simpel.ppt

2. Frans Vulling - Talentencampus Venlo.ppt

3. Regionale ontwikkeling in Zeeland en Groningen.pptx

4. Albert Weishaubt - Eduwiek regio Hoogeveen.pdf

5. Hennie Loeffen en Rion Pennings - Programma van Eisen en standaardisatie leerlijnen.pdf

6. Maarten Faas - Toekomstvisie Ambelt Zwolle.pptx

7. Dick Kuijt - Presentatie AED Ambulante Educatieve Dienst.pptx

8. Jac Verstegen - De Donderberg.ppt