Nieuws Arbeidstoeleiding

Gevolgen nieuwe wetgeving voor SW-bedrijven

Door nieuwe wetgeving (onder andere participatiewet) verandert ook de rol en positie van de SW-bedrijven. Cedris, de landelijke vereniging van SW-bedrijven, maakte hierover de bijgevoegde powerpointpresentatie: 'Verkennen raakvlakken activiteiten sociale werkbedrijven en onderwijsinstellingen in het vso en praktijkonderwijs.'
In deze presentatie wordt uitgelegd dat de SW-bedrijven door de nieuwe wetgeving een nieuwe koers inslaan. De SW-bedrijven krijgen een nieuwe plek in de uitvoeringsstructuur van gemeenten ihkv de participatiewet. Daardoor ontstaan er drie stromingen, die in de bijgevoegde presentatie worden toegelicht.

  • Knip tussen inkomen en ‘werkleerbedrijf’
  • Fusiemodel
  • Opknippen van taken

160309 Lecso raakvlakken VSO-PRO en sociale werkbedrijven.pptx