Nieuws Arbeidstoeleiding

Banenafspraak voor het primair onderwijs

De schoolbesturen in het po (en ook in het vo) zullen de komende jaren moeten voldoen aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat zij arbeidsplaatsen zullen moeten creëren voor werknemers uit het doelgroepregister.
Hoeveel arbeidsplaatsen zij moeten realiseren kunnen zij zien in de bijlage 'Te realiseren arbeidsplaatsen…'
Hoe zij dat kunnen doen is nader toegelicht in de 'Handreiking functiecreatie' en 'Aan de slag met de banenafspraak binnen het PO'.
Scholen voor VSO kunnen in hun collega’s in het PO daarbij uiteraard ondersteunen. Mogelijk kan de bijlage 'Mensen met beperking…', een uitgave van AWVN, VNO/NCW en de Normaalste Zaak daarbij behulpzaam zijn. 

Voor meer informatie, bij de PO-Raad: Dian van Erp; bij de VO-raad: Gemma Hufen.

Aan de slag met de banenafspraak binnen het primair onderwijs.pdf

Handreiking functiecreatie.pdf

Mensen met een beperking aan de slag helpen.pdf

Te realiseren arbeidsplaatsen voor werknemers met een arbeidsbeperking in het po.xlsx