Nieuws Onderwijs en Zorg

ToM-basistraining - voor kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking

De ToM-basistraining is een complete training voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 8-14 jaar. De training is bedoeld om hen te helpen om emoties, gedrag en gevoelens te leren herkennen bij zichzelf, maar vooral ook bij een ander.

ToM staat voor 'Theory of Mind', wat wil zeggen: nadenken over de gedachten van anderen. Vele mensen met een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking hebben moeite om zich in te leven in de gevoelens, emoties en gedachten van een ander. Voor hen is het lastig om de wereld van anderen te begrijpen en daar op een gepaste manier op te reageren. Ze hebben dan ook hulp nodig om iets te begrijpen van onze wereld die bol staat van, voor hen vaak onbegrijpelijke, interacties tussen mensen.
Dr. Pim Steerneman ontwikkelde een training om sociale interacties en meer specifiek 'Theory of Mind' te oefenen. Op De Zonnehoek, school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn, is deze training verder uitgewerkt. Daarnaast bleek het wenselijk een compleet werkboek te maken, waardoor zowel de kinderen, als familie, groepsleiding, meesters en/of juffen, optimaal betrokken raakten bij de training. Ook ontstond passend materiaal. Het eindresultaat is een zeer praktisch totaalpakket, waarmee leerkrachten, IB-ers, trainers, coaches, hulpverleners en groepsleiders, meteen aan de slag kunnen.

Meer informatie over het boek vindt u hier.