Nieuws Arbeidstoeleiding

KAN bijeenkomsten

De KAN bijeenkomsten staan weer voor de deur. Dit voorjaar zijn het bijzondere KAN bijeenkomsten omdat we twee heel specifieke onderwerpen zullen behandelen.
Daarom nodigen we voor deze KAN bijeenkomsten in het bijzonder directie- en managementleden van alle vso-scholen uit, niet alleen van de scholen met usp Arbeid, maar ook met usp Dagbesteding en vervolgonderwijs.
Het eerste onderwerp dat aan de orde komt is VUIST, een hulpmiddel om verdere ontwikkeling van de uitstroomprofielen gestalte te gaan geven. VUIST staat voor Visie – Uitstroomprofielen – Implementatie – Samenwerking – Toekomst.
Ook wordt er in deze bijeenkomsten aandacht besteed aan de Implementatiescan.Deze heeft als doel alle bestaande kennis (regionaal) effectief te ontsluiten en concreet toepasbaar te maken door vso-scholen en hun netwerkpartners. Het gaat om de implementatie van kennis en dus om het DOEN!! De focus ligt op het versterken van de begeleiding naar werk van scholen met actieve medewerking door partners als gemeente, UWV, MEE, SBB, SW bedrijven en werkgevers-servicepunten.

De uitnodiging vindt u hieronder.

Uitnodiging SPECIALE KAN bijeenkomsten Voorjaar 2016.pdf