Nieuws Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Op 30 maart vond de jaarlijkse ALV van LECSO plaats in de mooie Villa Jongerius te Utrecht.
Na een toelichting door een van de mede-eigenaars over de geschiedenis van de villa, opende Jan Menting de vergadering. In het formele deel werden het verslag van de ALV van april 2015, het jaarverslag inclusief de jaarrekening en het activiteitenplan inclusief begroting unaniem door de aanwezige leden vastgesteld. De beleidsadviseurs van het bureau gaven, via een toelichting op een dag uit hun agenda, inzicht in de werkzaamheden die zij zoal uitvoeren voor de vereniging met een koppeling naar de resultaten zoals ook beschreven in het jaarverslag. De vastgestelde stukken zijn hieronder bijgevoegd.
Na de pauze gaf Berend Rubingh een inspirerende presentatie over de waarde van de vereniging in een veranderende maatschappij. Hij sloot daarbij aan bij de inzichten die Martijn Aslander ('Nooit af') ons heeft meegegeven tijdens de Tweedaagse op 10 en 11 maart 2016 in Boekelo. Berend vertaalde deze inzichten naar de gevolgen voor de vereniging waarbij 'emotionele binding', 'cultuur' en 'zingeving' volgens Berend kernbegrippen zijn.  “Je moet als vereniging de sleutel uit handen durven geven.” Waarmee gezegd is dat betrokken leden de belangrijkste basis van een bloeiende vereniging zijn.
Het bestuur beraadt zich op 13 juni a.s. tijdens een heidag op de toekomst van de vereniging LECSO. In de tweede helft van het jaar zullen we daar verder met de leden over in gesprek gaan.   

Activiteitenplan en begroting 2016 definitief.pdf

Inhoudelijk jaarverslag 2015 met verkort financieel deel.pdf