Nieuws Passend Onderwijs

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs? Het is een essentiële vraag die met de oprichting en bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden niet automatisch beantwoord is. Samenwerkingsverbanden zijn immers bijzondere organisaties.

Marieke Dekkers, zelf bestuurder van een samenwerkingsverband en sinds kort tevens associee van B&T, studeerde onlangs af op dit thema. Haar thesis biedt samenwerkingsverbanden waardevolle inzichten en handvatten in hun zoektocht naar een antwoord op deze cruciale vraag.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn nieuw, hun opdracht is complex en hun omgeving dynamisch. Hoewel ze opereren in de onderwijssector zijn ze in aard en opdracht zelf geen school(organisatie). Wel zijn schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide spelen een belangrijke rol in het laten slagen van de opdracht van passend onderwijs.

De samenwerkingsverbanden werden in relatief korte tijd door de deelnemende schoolbesturen bestuurlijk en organisatorisch tot stand gebracht en ze blijken onderling qua rechtsvorm en bestuurlijke inrichting flink te verschillen. Een complicerende factor is dat de aangesloten schoolbesturen meerdere, mogelijk conflicterende rollen hebben. Bij de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden werden zij zowel eigenaar als afnemer, leverancier, bestuurder en/of toezichthouder. In deze eerste fase van passend onderwijs zoeken zij naar de juiste posities, rollen, roluitoefening en goed samenspel.

Hier vindt u meer informatie over deze thesis.

Voor een gratis download van de thesis klik hier.