Nieuws Onderwijskwaliteit

Gesprek over onderzoekskader

Op 8 april kwamen een veertigtal (directeur-)bestuurders speciaal onderwijs bij elkaar om aan de hand van een presentatie door Piet van de Pol, coördinerend inspecteur speciaal onderwijs, het gesprek te voeren over het nieuwe onderzoekskader. De onderwijsinspectie en LECSO hadden hiertoe gezamenlijk het initiatief genomen.

Naast een aantal contactinspecteurs waren ook een drietal bestuurders aanwezig die vanuit hun deelname aan de pilot bestuurlijke gesprekken, hun ervaringen deelden met de zaal. Het nieuwe onderzoekskader wordt door het speciaal onderwijs over het algemeen positief ontvangen. Er is meer ruimte voor dialoog, bestuurders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit.
Over het gedifferentieerd oordeel 'voldoende' of 'goed' op de deugdelijkheidseisen, liepen de meningen wat uiteen. Blijft zo'n oordeel niet een voortdurend punt van discussie? Moet je wel een oordeel 'goed' uitbrengen? Anderzijds kan zo'n oordeel ook stimulerend werken als het gaat om de kwaliteitsverbetering.  Ook werd wisselend gedacht over het betrekken van de Raad van Toezicht in de gesprekken met inspectie.

De inspectie neemt de bespreekpunten mee om te bezien of deze mogelijk nog tot bijstelling van het kader moeten  leiden. In mei dient er in de ringenoverleggen een definitieve uitspraak te worden gedaan over het onderzoekskader. Streven is het nieuwe kader in te voeren per 1 augustus 2017.