Nieuws Arbeidstoeleiding

Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Zojuist verschenen: Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen – Handboek voor maatwerk bij het begeleiden naar werk – Uitgave van Divosa.
Handboek is bedoeld voor de klantmanagers van gemeentelijke sociale diensten om klanten effectief te begeleiden naar werk en een beter beeld te krijgen van de mensen. Als LECSO hebben we meegedaan in het expertpanel, om deze uitgave te maken.

Meer kennis van psychische aandoeningen of lichte verstandelijke beperkingen geeft inzicht in klanten en hun gedrag. Maar de aandoening alleen bepaalt niet iemands vermogen om te participeren en te werken. Ook persoonlijke factoren en externe factoren zoals stigmatisering spelen daarbij een rol. Om klanten effectief te begeleiden naar werk moeten klantmanagers zich een compleet beeld proberen te vormen van het volledige functioneren van klanten in hun context. Dat leidt tot betere beslissingen en ondersteuning.

Korte samenvatting
De werkwijzer beschrijft een raamwerk voor een holistische benadering van klanten, waardoor je meer ziet dan een aandoening en symptomen. Ook komen er algemene uitgangspunten en voorwaarden aan de orde om mensen met een psychische aandoening of lichte verstandelijke beperking (LVB) zo goed mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Daarbij gaat het om de juiste houding aannemen, stigma’s verminderen en samenwerken met werkgevers. De werkwijzer gaat ook in op interventies naar werk en de samenwerking met zorgprofessionals. Tot slot volgt een beschrijving van LVB en veelvoorkomende psychische aandoeningen, met aanwijzingen voor herkenning en omgang.

Meer informatie over deze werkwijzer vindt u hier.