Nieuws Algemeen

Informatiebijeenkomst LVS/LAS voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Deze bijeenkomst is net doorgegaan. Wanneer er een datum voor een nieuwe bijeenkomst bekend is wordt deze via de gebruikelijke LECSO-kanalen verspreid.]

LECSO organiseert op 7 juni een informatiebijeenkomst voor bestuurders over het programma van eisen LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en LeerlingVolgSysteem (LVS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen in samenwerking met Kennisnet en LECSO zijn ontwikkeld. Dit programma van eisen is tot stand gekomen via een versnellingsvraag binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT van de PO-Raad (versnellingsvraag PO-raad).

Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met zoveel mogelijk besturen (of beslissingsbevoegden) die geïnteresseerd zijn in een ander LVS of hun huidige LVS willen aanpassen, in overleg treden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we leveranciers van deze producten beter bewegen tot het leveren of aanpassen van een LVS dat voldoet aan het door ons opgestelde programma van eisen. Gezien de kleinschaligheid van onze sector is het bundelen van onze krachten noodzakelijk om de markt in beweging te krijgen. Een eerste marktverkenning door de betrokken besturen heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het (v)so zeer gewenst is.

De bijeenkomst wordt ook gebruikt om informatie te geven over een gestandaardiseerde doelgroepenbeschrijving die tevens in dit kader door een inhoudelijk werkgroep vanuit de scholen is ontwikkeld en inmiddels veel bijval krijgt vanuit de sector.

In de bijlage vind u een korte toelichting. De presentaties tijdens deze bijeenkomst zijn in handen van voornoemde partners in het project LVS/LAS.

informatie LAS-LVS V-SO .pdf