Nieuws Passend Onderwijs

Passend onderwijs vraagt om supergovernance

Onlangs verscheen het vlugschrift 'Passend onderwijs vraagt om supergovernance', een gezamenlijke uitgave van BMC Advies en TIAS, School for Business en Society.

Uit de inleiding van dit vlugschrift:
‘Governance? Passend onderwijs gaat toch over kinderen, over ‘de leerling’ en hoe die het beste onderwijs kan krijgen? Passend onderwijs draait toch om verbetering, vernieuwing en verandering van onderwijsleerprocessen, om opvoeding en vorming? De
proof of the pudding van het succes van passend onderwijs ligt immers in het hart van het onderwijs. En het zijn de leerlingen, hun ouders, leraren, intern begeleiders en andere onderwijsspecialisten die daar samen hun handen aan vol hebben. Wat managers, directeuren, bestuurders, beleidsregisseurs, toezichthouders of administrateurs daarmee te maken hebben? Hopelijk niet te veel; zij houden zich vooral bezig met de ‘bestuurlijke drukte’ eromheen en dat mag niet te veel geld en tijd kosten.’

Juist omdat bovenstaande reactie een veelvoorkomende – en begrijpelijke – reactie is in het onderwijs als het onderwerp governance op tafel komt, brengen we dit Vlugschrift uit. Want governance, oftewel goed bestuur, kan wel degelijk bijdragen aan goed onderwijs, en dus ook aan passend onderwijs – zij het heel indirect. En gebrekkig bestuur werkt als een sluipmoordenaar: pas als je het merkt is het te laat en wordt datgene waar het allemaal om te doen is (passend onderwijs bieden aan kinderen) uiteindelijk om zeep geholpen. Juist omdat passend onderwijs zo belangrijk is en er veel geld in omgaat, is de governance van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ook belangrijk.


Het gehele vugschrift kunt u hier lezen.