Nieuws Onderwijs en Zorg

Inspiratieboekje Thuiszitten begint bij verzuim

Jaarlijks zitten veel leerplichtige kinderen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Dit inspiratieboekje laat zien op welke wijze de JGZ, samen met school ouders en leerlingen een rol kan spelen bij het voorkomen van ziekteverzuim en thuiszitten. Door krachten te bundelen en elkaar te versterken wordt gewerkt aan het terugdringen van thuiszitten.

thuiszitters Het begint bijverzuim NCJ inspiratieboekje.pdf