Nieuws Onderwijs en Zorg

Werkbijeenkomst ZMOLK'ers

Na de vorige landelijke werkbijeenkomst staan er vanuit de ZMOLK'ers-aanpak een aantal activiteiten op stapel:

  • opstellen modelprotocol ‘dwang en drang’
  • nader uitwerken modelverordening huisvesting/leerlingenvervoer
  • invulling scholing/cursussen basisaanpak/methodiek
  • ontwikkelen arbeidsscan (implementatiescan)
  • workshops ‘onderwijszorgarrangementen gaan ook over geld’
  • uitwisseling ervaringen overleg met gemeenten en samenwerkingsverbanden
  • hoe halen we winst uit de groep 0-8-jarigen
  • integreren van vragen/ervaringen van ouders in dit traject
  • blijvend ondersteunen van regio’s bij de aanpak van werkelijke onderwijs-zorg-arrangementen voor deze kwetsbare groep jongeren.

Voor al deze taken/activiteiten worden deelnemers gevraagd, om mee te doen aan de nadere uitwerking(en). Overigens: aanhaken bij dit ZMOLK-traject kan nog altijd – zie onze aankondigingen in de Nieuwsbrief en op onze site.

Bijgevoegd de Maatschappelijke Business Case Onderwijs Zorg Arrangement.

LECSO maatschappelijke BC_incl beleefde waarde ZMOLK-ers_december 2015.pdf