Nieuws Expertise

Lerarenbeurs ook beschikbaar voor leerkrachten OPDC

Publicatie wijzigingen lerarenbeurs 2016
Naar alle verwachting worden de wijzigingen, zoals besproken op het tripartiet overleg van december jl. komende week gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat leraren werkzaam op een orthopedagogisch didactisch centrum een lerarenbeurs kunnen aanvragen (subsidie voor studiekosten) en dat de vergoeding voor een niet-bekostigde en bekostigde opleiding gelijk is getrokken (maximaal 7700 euro voor studiekosten). Ook is met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond van de lerarenbeurs 2016 vastgesteld. Dit subsidieplafond is lager dan vorig jaar als gevolg van onderbesteding van het budget po. Dit budget zal grotendeels worden ingezet om leraren werkzaam in het primair onderwijs op een andere wijze te stimuleren om een masteropleiding te volgen. Ondanks de verlaging van het subsidieplafond is er ruimte voor groei in de lerarenbeurs.

Aanvragen lerarenbeurs 2016
De lerarenbeurs is opengesteld op 1 april en sluit op 1 juli 2016. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de lerarenbeurs achterblijft in vergelijking met vorig jaar De verwachting is dat in de meivakantie het aantal inschrijvingen zal toenemen.