Nieuws Algemeen

Uitnodiging werksessie ontvlechting 16 juni a.s.

Op donderdagmiddag 16 juni organiseren de PO-Raad, VO-raad, LECSO en OCW een bijeenkomst over verdergaande samenwerking tussen regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). U bent van harte uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst, eventueel samen met uw partner bij het samenwerkingsverband en de gemeente, in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden.

In de bijlage ontvangt u de uitnodiging met meer informatie, het programma en de wijze van aanmelden.

 

Graag tot ziens op 16 juni.

Erik Dannenberg                     Projectleider (v)so in transitie

Dick Rasenberg                       PO-Raad

Hermien Jacobs                      VO-raad

Dominique van der Elst          Ministerie van OCW

 

Uitnodiging werksessie Invlechting 16 juni 2016.pdf