Nieuws Arbeidstoeleiding

Regionale bijeenkomsten 'Van school naar Werk.'

De Participatiewet is nu anderhalf jaar van kracht. Er is al veel veranderd in de aansluiting tussen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en entreeonderwijs enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds. De regionale samenwerking is verbeterd, maar er leven ook nog vragen.

Jongeren centraal
De Programmaraad organiseert daarom vijf bovenregionale bijeenkomst met het thema ‘van school naar werk’. De jongeren staan hier centraal: wat hebben schoolverlaters van vso, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren we dat in de regio?

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals vanuit scholen, gemeenten, UWV, Sociale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten, maar ook voor andere beleidsmakers die zich bezig houden met de transitie van school naar werk. Mocht u in de gelegenheid zijn één van onderstaande bijeenkomsten te bezoeken, ga dan niet alleen, maar maak afspraken met uw contactpersoon van de gemeente om samen te gaan. En natuurlijk: ga samen met uw regionale collega’s van andere vso en pro-scholen.

Er zal vooral veel ruimte zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Verder komen aan bod: de ervaringen van de jongeren, voorbeelden van effectieve ondersteuning, en de actualiteiten rondom de Participatiewet.

Data

Stad

Locatie

Maandag 13 juni

Rotterdam

WTC

Maandag 20 juni

Zwolle

Nieuwe Buitensociëteit

Dinsdag 21 juni

Eindhoven

Pullman Cocagne

Woensdag 22 juni

Haarlem

Stadsschouwburg/Philharmonie

Maandag 27 juni

Amersfoort

De Eenhoorn

Programma
12.30 inloop met lunch
13.00 start programma
16.30 afronding en borrel

Kosten
Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Programmaraad ism ministeries OCW, SZW en vertegenwoordigers uit het onderwijs.

Inschrijven kan hier.