Nieuws Onderwijskwaliteit

Met vereende kr8: van verantwoording naar verantwoordelijkheid

Op 19 mei was LECSO getuige van een mooie afsluiting van een inspirerend proces: Met vereende kr8. Met een symposium sloten vier schoolbesturen voor speciaal voortgezet onderwijs in Amsterdam en omstreken hun deelname aan de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) af. Zij formuleerden daar hun gezamenlijke ambitie voor samenwerking in de komende jaren.

Het VSO staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende ontwikkelingen. De vier Amsterdamse schoolbesturen Orion, Altra, Viertaal en Kentalis stonden daarom tijdens het symposium ‘Met vereende kr8’ stil bij de opbrengsten van hun deelname aan het KVA-traject en formuleerden tevens een gedeelde ambitie waarmee zij de komende jaren verder zullen werken aan onderwijskwaliteit.
De ambitie is om als VSO intensiever samen te werken en kennis te delen, over de grenzen van de besturen en clusters heen. Het is hiervoor noodzakelijk dat scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar in dialoog zijn en blijven en dat alle betrokkenen grote én kleine stappen in het verbeteren van onderwijskwaliteit omarmen.
 
Borgen van kennis
Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs in Amsterdam, sprak op het symposium over de kracht van kennisdeling: “Kennis delen en doorgeven wordt steeds meer een manier om te professionaliseren. En professionalisering van leraren is dé manier om te werken aan kwaliteit op scholen. We geven leraren (met de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in handen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.” Ze legde de nadruk op het borgen van de kennis die is opgedaan tijdens het KVA-traject en stelde de aanwezige leraren en directeuren daar ook vragen over: “Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie nu verder gaan en wat de volgende doelen zijn.”
 
KVA-traject
De vier Amsterdamse VSO-schoolbesturen Orion, Altra, Viertaal en Kentalis sloten in 2012 op eigen initiatief aan bij het KVA-traject voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Elk bestuur, en in zekere mate ook elke individuele school, werkte aan een eigen verbetertraject. Gemeenschappelijk doel was de onderwijskwaliteit te verhogen. Gedurende het traject werden zij begeleid door adviseurs van B&T.
Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) was een initiatief van de toenmalige Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Kijk voor meer informatie over het KVA-traject Met vereende kr8 op: www.metvereendekr8.nl Hier kunt u acht filmpjes met inspirerende voorbeelden bekijken of het boek bestellen.