Nieuws Arbeidstoeleiding

€43,5 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

17 samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Drie van de 17 projecten leggen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriëntatie en goede doorstroom naar het hbo. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Daarnaast kan het MBO sinds 2014 gebruik maken van het door minister Bussemaker opgerichte regionaal investeringsfonds, goed voor 300 miljoen in 4 jaar.  Doel is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren door te investeren in nieuwste inzichten. 
Al deze ontwikkelingen bieden het regionale beroepsonderwijs geweldige kansen. We horen van onze leden dat de vso (arbeidstoeleiding)- en pro-scholen in verschillende regio’s op zeer wisselend niveau met het mbo samenwerken: van intens contact , vloeiende overgangen en samenwerkingstrajecten tot 'we kennen elkaar niet' en alle stadia daar tussen in. Het zal duidelijk zijn, dat de kansen liggen in het elkaar aanvullen: de lessen uit de voorbeeldprojecten zoals genoemd en het investeringsfonds kunnen daar prima aan bijdragen.
In de bijlage zijn alle gehonoreerde projecten weergegeven.

overzicht-2016.pdf