Nieuws Onderwijs en Zorg

Vernieuwde website ondersteunt onderwijs en jeugdhulp

Waarom is een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp van belang? Wat zijn gebieden waar verbinding nodig is? En hoe komt de verbinding tot stand? Antwoorden op deze vragen en meer informatie vindt u op de vernieuwde website www.onderwijsjeugd.nl.

Op deze website vindt u veel praktische informatie als het gaat over de verbindingen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. U vindt er een onder andere een toolbox en een overzicht van de FAQ’s. Daarnaast kunt u via de website uw (ondersteunings)vragen stellen. Een team van experts helpt u graag verder. Uw (ondersteunings)vragen kunt u ook rechtstreeks mailen naar info@onderwijsjeugd.nl.

Werkagenda
De werkagenda ‘monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en jeugd’ is een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut en de Ministeries van OCW en VWS. De werkagenda ondersteunt gemeenten, samenwerkingsverbanden en het onderwijs bij het uitvoeren en vormgeven van de gewenste verbindingen tussen beide transities, op de korte en de middellange termijn. Kinderen met een ondersteuningsbehoefte hebben vaak zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeente hulp en ondersteuning nodig. Als gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en aanbieders van jeugdhulpverlening hun krachten bundelen en beter gebruik maken van elkaars kennis, kunnen jeugdhulp en onderwijsondersteuning efficiënter en beter worden ingericht.