Nieuws Expertise

Op Weg, muzikale leerlijn voor leerlingen in zml-onderwijs

Jacqueline van Koolwijk, musicus en muziektherapeute, ontwikkelde samen met collega-muziektherapeuten een leerlijn muziek (inclusief werkvormen) voor leerlingen met een IQ lager dan 35. In het kader van een Cultuureducatie Met Kwaliteit-project heeft zij deze leerlijn de afgelopen jaren verder verfijnd en de werkvormen uitgebreid. Tevens paste zij de inhoud van de leerlijn direct in de praktijk toe op zmlk-school De Kom te Druten. Een indruk hiervan is te lezen in een korte publicatie.

Meer informatie vindt u op de website van Vrije Klanken.

Foto gemaakt in opdracht van Cultuurmij Oost door Joppe Fotografie.

op weg.pdf