Nieuws Arbeidstoeleiding

Extra plaatsen regionale bijeenkomsten 'Van school naar Werk'

Voor de regionale bijeenkomst 'Van school naar werk' op maandag 13 juni in Rotterdam zijn 150 extra plaatsen beschikbaar. Vooral voor vso en pro-scholen worden opgeroepen zich aan te melden. Ook voor de overige bijeenkomsten wordt gekeken of daar extra plaatsen beschikbaar kunnen komen.

De Participatiewet is nu anderhalf jaar van kracht. Er is al veel veranderd in de aansluiting tussen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en entreeonderwijs enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds. De regionale samenwerking is verbeterd, maar er leven ook nog vragen.

Jongeren centraal
De Programmaraad organiseert daarom vijf bovenregionale bijeenkomst met het thema ‘van school naar werk’. De jongeren staan hier centraal: wat hebben schoolverlaters van vso, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren we dat in de regio?

Klik hier voor het bericht dat eerder op onze site werd geplaatst.
Inschrijven kan hier.