Nieuws Arbeidstoeleiding

Volgsysteem vso/pro

Cito heeft met steun van het Ministerie van Onderwijs een aangepast volgsysteem ontwikkeld voor leerlingen in het vso en pro. Hiermee kan het onderwijs optimaal afgestemd worden op de behoefte van de leerlingen.

Hoe werkt het Cito Volgsysteem vso/pro?
Leerlingen maken 1 of 2 keer per schooljaar een toets op het gebied van taal en rekenen. Er is een apart volgsysteem voor vso Dagbesteding en voor vso Arbeid/Pro.
Het Cito Volgsysteem voor vso Arbeid/Pro bestaat uit de volgende onderdelen:
- Handleiding op papier (gecombineerd voor vso Dagbesteding en vso Arbeid/Pro)
- Digitale toetsen: via de Cito Portal downloadt u de toetsen die ze willen inzetten. De toetsen zijn er op verschillende niveaus en zijn adaptief, zodat de leerlingen goed kunnen laten zien wat ze kunnen
- Rapportages van de toetsuitslagen zijn direct na de toets beschikbaar via het computerprogramma LOVS
- Praktijkkatern: in aanvulling op de digitale toetsen (theorie) kunnen scholen gebruik maken van praktijkchecks waarmee zij vaststellen hoe goed de leerlingen hun taal- en rekenvaardigheden toepassen in alledaagse, praktische situaties

Het Volgsysteem vso/pro is vanaf september 2016 beschikbaar en nu reeds te bestellen.
Meer informatie over dit volgsysteem vindt u hier.
En een filmpje over volgsysteem voor VSO Dagbesteding is hier te bekijken.