Nieuws Passend Onderwijs

Werkagenda passend onderwijs en jeugd

De werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning passend onderwijs en jeugd is een nieuw product van de PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries van OCW en VWS. Deze helpt gemeenten, samenwerkingsverbanden en het onderwijs bij de verbinding van de transities.

Gemeenten en partners hebben baat bij de werkagenda voor het uitvoeren en vormgeven van de gewenste verbindingen tussen beide transities, op de korte en de middellange termijn.

Hulp nodig
Kinderen met een ondersteuningsbehoefte hebben vaak zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeente hulp en ondersteuning nodig. Als gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en aanbieders van jeugdhulpverlening hun krachten bundelen en beter gebruik maken van elkaars kennis, kunnen zij jeugdhulp en onderwijsondersteuning efficiënter en beter inrichten.

Meer informatie vindt u op de website onderwijsjeugd.nl