Nieuws Arbeidstoeleiding

Verslag KAN-bijeenkomsten voorjaar 2016

De afgelopen periode hebben we weer de KAN-bijeenkomsten gehouden. We hebben in vijf bijeenkomsten gesproken met ruim 120 collega's van vso-scholen, uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding. Het was ons weer een genoegen om te gast te zijn op 5 scholen, dit keer in Veendam, Heerhugowaard, Emmeloord, Breda en Heel.

We hebben 2 hoofdonderwerpen besproken tijdens deze bijeenkomsten:
1. VUIST.  Alle vso-scholen hebben inmiddels de VUIST-brochure ontvangen, met het daarbij behorende LECSO-voucher en ondersteuningsaanbod. Mocht u de VUIST-brochure nog niet kennen, laat het ons even weten.
2. Implementatiescan. Ecorys ontwikkelt in opdracht van LECSO een implementatiescan, waarmee scholen het initiatief kunnen nemen om de regionale samenwerking in beeld te brengen en samen met de partners van gemeenten, bedrijven UWV en eventueel zorg een werkagenda op te stellen, om het netwerk ten behoeve van het traject "Van school naar Werk"te optimaliseren.
3. Tenslotte hebben we actuele ontwikkelingen besproken.

In de bijlagen kunt u alle presentaties teruglezen en in het verslag hebben we een weergave opgenomen van alle reacties en gesprekken .

1606 KAN VERSLAG.docx

KAN presentatie Implementatiescan kort scholen.pdf

KAN bijeenkomsten voorjaar 2016 v1.pdf