Nieuws Onderwijs en Zorg

Kamerbrief over afbakening zorgsystemen

Op 3 juni jl. heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS een brief naar de Kamer gestuurd over de intensieve kindzorg binnen de Zorgverzekeringswet en de afbakening met andere zorgdomeinen (welke zorg kan uit welk systeem worden bekostigd?). De brief is op donderdag 9 juni 2016 besproken in de Tweede Kamer. De brief is hier bijgevoegd en is interessant voor (v)so-scholen die onderwijs verzorgen aan langdurig zieke leerlingen.
 
Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief en/of graag geïnformeerd willen worden over het debat met de Kamer dan kunt u contact opnemen met Albert Boelen.
Hij heeft vorig jaar een ronde langs een aantal lz-scholen gemaakt om te inventariseren hoe het loopt met de organisatie en bekostiging van zorg op school. Sommige scholen hebben daar aangegeven dat er wel wat knelpunten worden ervaren en dat het complex kan zijn om te komen tot een goed aanbod van onderwijs en zorg tijdens schooluren. Als er belangstelling voor is, dan bieden we graag de gelegenheid om in een overleg met OCW en VWS te bespreken welke knelpunten er eventueel spelen en welke oplossingsrichtingen er zijn. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Albert Boelen.

Voortgangsbrief intensieve kindzorg.pdf