Nieuws Onderwijs en Zorg

Jaarcongres LVB

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een LVB in Nederland enorm gestegen. Daarnaast is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden. Die problemen zijn echter lastig te herkennen en te beoordelen.

LVB’ers overschatten zichzelf vaak en willen niet onderdoen voor anderen, waardoor ze de neiging hebben zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat LVB’ers dikwijls, met als gevolg dat deze groep wordt overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen kunnen leiden, of zelfs tot criminaliteit.

Gedragsproblemen komen vaak en in ernstige vormen voor onder jongeren en adolescenten met een LVB. De problemen ontstaan vroeg in hun jeugd, en zijn lastig om mee om te gaan of te behandelen, zowel voor de cliënt als voor hun omgeving. Gedragsstoornissen zijn gerelateerd aan verhoogd risicogedrag. Welke factoren liggen ten grondslag aan het verhoogde risicogedrag van LVB-jongeren? En welke interventies zouden risicogedrag kunnen verminderen? Wat is het grijze gebied tussen criminaliteit en probleemgedrag bij mensen met een LVB?

Deze vragen staan centraal op het 7e Jaarcongres LVB op dinsdag 13 september 2016 in Regardz Zwolle.
Meer informatie vindt u hier.