Nieuws Onderwijs en Zorg

Prikkelarme schoolagenda 2016-2017

Deze prikkelarme agenda is speciaal ontwikkeld voor scholieren met ernstige taal-, spraak- en leerproblemen (ESM) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De agenda is zeer prikkelarm en hierdoor ook zeer geschikt voor scholieren die veel structuur nodig hebben. De agenda wordt niet alleen door genoemde scholieren gebruikt maar ook leerlingen in het reguliere onderwijs met dyslexie of een autistische stoornis zijn enthousiaste gebruikers. De agenda is geschikt voor leerlingen tussen de 10 en 20 jaar.


Wat maakt deze agenda zo bijzonder?
De agenda is volledig ontwikkeld en afgestemd op de doelgroep. Zo heeft iedere weekdag een eigen kleur en is de datum is te lezen in taal en pictotaal. Prikkels zoals foto’s en andere afbeeldingen ontbreken. Voor de agenda zijn pictogramstickers ontwikkeld. De prikkelarme schoolagenda 2016-2017 is nu te bestellen via www.doemaarzo.nl. Prijzen vanaf 14,95.

Stichting Doe Maar Zo!  is in 2009 ontstaan als ouderinitiatief van Petra Harks en Gerlinde Nendels, beide ouders van een chronisch ziek kind op school de Taalbrug (Beemden) in Eindhoven. Dit is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen met hoor en/of spraak- en taal problemen. Toen bleek dat de school op zoek was naar een geschikte agenda hebben zij deze zelf ontwikkeld in samenwerking met de school en Kentalis Eindhoven (specialist op gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren).

Stichting Doe Maar Zo! ontwikkelt en verkoopt ondersteunende hulpmiddelen die helpen bij het plannen en verkrijgen van een beter tijdsbesef. Naast de schoolagenda is er een maandkalender (per jaar en schooljaar), een overzichtelijk plansysteem met gekleurde dagen en magnetische pictogrammen en de Daginzicht agenda voor mensen met geheugenproblemen en/of beginnende dementie, afasie of niet aangeboren hersenletsel (NAH).