Nieuws Algemeen

IPTO-enquete

Onze vso-scholen hebben onlangs de IPTO-enquete ontvangen. We hebben begrepen dat er wat onduidelijkheid was aangezien de enquête dit keer verstuurd werd vanuit de Directie-VO in plaats van Directie-PO. Scholen kregen ook de vo-vragenlijst, die hier en daar wat knelde voor het vso.

Onderstaande reactie ontvingen we vanuit het ministerie van OC&W naar aanleiding van onze vragen hierover.

"We beseffen dat het invullen van een dergelijke vragenlijst tot extra inspanningen leidt. Het is een inspanning die voor het vo al jaren verplicht is. Het is de enige manier om (structureel) inzicht te krijgen in de personeel- en bevoegdheidsgegevens en daarom is het een inspanning die we toch willen vragen. De uitkomst van IPTO wordt enkel gebruikt voor beleid en kan nooit consequenties hebben voor een individuele school. Ze kunnen op basis van de IPTO-gegevens dus niet aangesproken worden op bijvoorbeeld het aantal onbevoegd gegeven lesuren. Ook worden vso-scholen uiteraard niet op dezelfde wijze geanalyseerd als de vo-scholen. Zo weten wij dat de bevoegdheidseisen in het vso anders liggen dan in het vo.
 
Dan over het niet aansluiten van de vragenlijst bij de situatie van het vso. Mijn collega’s geven aan dat de IPTO-vragenlijst redelijk flexibel is. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om ieder vakje in te vullen als dat niet van toepassing en is er ruimte om zaken als stages of afwijkende lestijden in te vullen. Daarnaast zal volgend jaar de nu ingevulde gegevens al zichtbaar zijn, zodat die alleen aangepast hoeven te worden. Ook is het mogelijk om met bepaalde roosterprogramma’s eenvoudig te koppelen aan de enquête.
 
We doen ons best, maar zoals ik begrepen heb is het onmogelijk een vragenlijst te maken die precies aansluit bij iedere school. Het zal dus vaak nét niet helemaal passen. Juist daarom is de helpdesk van CenterData ingericht: om maatwerk te bieden aan scholen. Zo geven ze uitleg over wat wel en wat niet ingevuld hoeft te worden. Het is prima als scholen daar gebruik van maken.