Nieuws Passend Onderwijs

Reactie Klijnsma op motie Siderius.

Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs geantwoord op de motie Siderius (aangenomen op 12 april) waarin de Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen (18+) die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen als ze nog schoolgaand zijn
Lees ons eerdere bericht hierover.

Haar reactie:  Ik ga de in uw motie geschetste situatie dat ouders om financiële redenen hun kinderen van school afhalen als onderdeel van de evaluatie Participatiewet onderzoeken. Met de tussenrapportage evaluatie Participatiewet rapporteer ik uw Kamer vóór het zomerreces van 2017 over de resultaten van dit onderzoek.

Voorlopig zal er dus niets concreets veranderen in deze situatie... Mogelijkerwijs zullen onze vso-scholen komend jaar bevraagd gaan worden op het feit hoeveel leerlingen de school hebben verlaten om daadwerkelijk een Wajong uitkering te kunnen ontvangen.

De volledige brief van staatssecretaris Klijnsma is als bijlage opgenomen.

Reactie Klijnsma.pdf