Nieuws Passend Onderwijs

#blijfontwikkelen

Deze zomer rondt het programma School aan Zet de laatste activiteiten af, maar de ontwikkelde producten en instrumenten blijven voor iedereen beschikbaar!

De opbrengsten mogen er zijn. Bijna 4.000 scholen binnen het po, vo en s(b)o ontwikkelden zich via School aan Zet naar een lerende organisatie. Scholen met een lerende cultuur, waarin ontwikkeling en reflectie centraal staan. De schoolleiding van deze lerende scholen stimuleert en faciliteert leraren om zich individueel en in teamverband te ontwikkelen.

Beter onderwijs voor leerlingen
Het resultaat? Lerende schoolorganisaties zijn beter toegerust om in te spelen op veranderingen en werken continu aan de kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. En het belangrijkste is natuurlijk dat deze scholen hun leerlingen hierdoor beter voorbereiden op de toekomst!

Scholen zélf aan zet
Het succes van het programma is vooral te danken aan de deelnemende scholen en besturen die altijd zélf aan zet zijn geweest. Zij bepaalden zelf hun doelen, ambities en ontwikkelstrategie. School aan Zet versterkte de ontwikkeling van de scholen met praktische tools, reflectie in gesprekkenparcours en inspirerende voorbeelden. Zo traden experts op als kritische vriend en brachten leernetwerken schoolleiders én docenten met elkaar in verbinding.

#blijfontwikkelen
Scholen en besturen werken continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en zetten de ingezette beweging uiteraard voort. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de lessons learned van vier jaar School aan Zet.

Voor meer informatie klik hier.
Kijk inspirerende filmpjes.
En hier kunt u het afscheidscadeau van School aan Zet downloaden.