Nieuws Onderwijs en Zorg

'Van School naar Werk'

Tijdens de afgelopen bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd door de Programmaraad werden enkele handige weetjes gedeeld mbt ondersteuning schoolverlaters van vso, PrO en Entree. Deze weetjes zijn ook tijdens de afgelopen KAN bijeenkomsten besproken.

Het betreft informatie die van belang is voor onze vso-leerlingen die de school gaan verlaten.        

TIP: neem het op in de informatie die u aan ouders en leerlingen verstrekt.

  1. Gemeenten kunnen vanuit de Participatiewet thuiswonende schoolverlaters van 18 tot 21 jaar inkomensondersteuning bieden.
  2. Gemeenten kunnen meteen arbeidsondersteuning bieden als jongeren zonder werk zitten, zonder vier weken zoektermijn. De zoektermijn is er wel voor de uitkering.
  3. Gemeenten hebben tot taak arbeidsondersteuning te bieden aan niet-uitkeringsgerechtigden. Dit is óók mogelijk aan jongeren tot 18 jaar !
  4. Gemeenten kunnen loonkostensubsidie inzetten voor de hele doelgroep van de Participatiewet, voor zover deze mensen niet in staat zijn het WML te verdienen.

Zie voor alle verdere informatie rond de onderwerpen participatiewet en banenafspraak : www.samenvoordeklant.nl