Nieuws Onderwijs en Zorg

'Van Jeugd naar Volwassenheid'

Op het einde van de vso-leeftijd gaan onze jongeren over van 'Jeugd naar Volwassenheid'. Een roerige, belangrijke periode in hun leven.  Wij weten als geen ander dat jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, speciale aandacht nodig hebben.

Na de decentralisaties hebben gemeenten meer te maken met de ondersteuning voor deze kwetsbare jongeren.  Het NJI heeft een online dossier geopend waarin beschreven wordt hoe gemeenten integrale ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie kunnen organiseren. Ook is er een korte versie in de vorm van een handreiking beschikbaar. Het dossier en de handreiking zijn ontwikkeld samen met gemeenten in opdracht van de VNG.
Hier vindt u meer informatie.

Scholen: Doe er je voordeel mee !!!