Nieuws Onderwijs en Zorg

ZMOLK'ers

Op 16 juni vond  een landelijke werkbijeenkomst plaats van het ZMOLK'ers-traject (jongeren in een kwetsbare positie). Er werd gerapporteerd over een groot aantal activiteiten, die er plaats vinden binnen dit project in den lande:

  • ontwikkelen van een protocol voor ‘dwang en drang’
  • training/scholing voor leerkrachten en directies rondom de ontwikkelde ‘basisaanpak’ (‘methodiek’)
  • werken aan veranderingen rond ‘leerlingvervoer’
  • regionale bijeenkomsten rond financiering van onderwijs-zorg-arrangementen
  • omgaan met het overleg met gemeenten en samenwerkingsverbanden
  • de ontwikkeling van een digitale implementatiescan arbeid voor jongeren in een kwetsbare positie (demo is gepresenteerd in de KAN-bijeenkomsten)
  • een ontwikkeltraject met de zorginstellingen van de VOBC
  • afstemming met De Lansbrekers voor het aanpakken van de thuiszittersproblematiek
  • het in de volle breedte werken aan leerlingnabije oplossingen voor kinderen/jongeren, die in het regulier onderwijs geen goede plek  kunnen vinden.


Belangrijk in deze bijeenkomst was de inzet op de ‘kennisproductiviteit’ in de regio (inleiding van Deanne Radema) en de inzet op de overlegsituaties met Gemeenten/Zorginstellingen/Samenwerkingsverbanden (inleidingen van Erik Dannenberg, Erie Merkus en Vincent Fafieanie).
Gemikt wordt nu op een veelheid van kleine ‘experimenten’ in elke regio, uit te voeren door de deelnemers van de werkbijeenkomst. Hou onze site in de gaten voor verslag en afspraken en doe vooral mee met deze experimenten!

Volgende bijeenkomst is op 3 november 2016 bij NDC Utrecht. Na de vakanties volgt hierover meer informatie. Deze scholing/training is gecertificeerd door Het Lerarenregister. Hierdoor kunt u credits in de vorm van 'registeruren' verkrijgen na afronding van de training en ontvangst van het certificaat. Men moet daartoe wel staan ingeschreven bij het Lerarenregister.