Nieuws Onderwijs en Zorg

Cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

LOOK, het Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie start in het najaar de cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'. Deze is bedoeld voor nieuwe medewerkers in het speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie die werken met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. De cursus is tot stand gekomen met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD.

Met deze cursus hoopt LOOK bij te dragen aan landelijke uniformiteit voor wat betreft basiskennis van medewerkers op scholen en in revalidatiecentra. Op deze manier  werken nieuwe medewerkers van scholen en revalidatiecentra aan startbekwaamheidseisen die erkend zijn door LOOK, LECSO en Revalidatie Nederland.

Voor wie
De doelgroep betreft in eerste instantie medewerkers op mytyl- en tyltylscholen en in de kinderrevalidatie. De cursus richt zich op MBO+ niveau. Paramedici behoren niet tot de primaire doelgroep maar kunnen wel deelnemen. Datzelfde geldt ook voor leraren.

Blended learning
‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie’ bestaat uit twee delen:
-    Een zelfstudiemodule (e-learning), waarin de cursisten in hun eigen tempo de cursus kunnen doorlopen. Dit deel bestaat uit vier hoofdstukken: het landschap van speciaal onderwijs en kinderrevalidatie, de wijze van samenwerking en de rol van ouders hierbij, de gevolgen van een handicap voor leren en gedrag bij een kind en de kansen van ICT bij de begeleiding van deze kinderen. Dit deel wordt afgesloten met een kennistoets.
-    Daarnaast zijn de cursisten verplicht een contactdag bij te wonen waar casuïstiek wordt behandeld en opdrachten uit de e-learning terug komen. Deze contactdag zal begin 2017 plaatsvinden.
De totale studiebelasting ligt rond de 28 uur waarvan 8 uur centraal tijdens de contactdag.

Kosten cursus
De kosten voor deze cursus zullen € 195,- per cursist bedragen (exclusief locatie en lunchkosten contactdag). De cursist kan inloggen in de e-learning omgeving nadat deze kosten zijn voldaan.

Aanmelden
U kunt zich nu al hier aanmelden voor deze cursus.

Eindtermen wegwijs.pdf