Nieuws Arbeidstoeleiding

Derde Projectmeeting CoZiMa

Op donderdag 16 en vrijdag 17 juni werd de derde transnationale ontmoeting georganiseerd in het kader van het project CoZiMa (Competenties Zichtbaar Maken). Gastheer was deze keer het Graafschap College in Doetinchem. In Nederland is het koppelen van de mbo-competenties aan de vakoverstijgende leerlijnen van het vso een belangrijk issue.
 
ePortfolio
In de vorige projectmeeting zijn de criteria voor een te ontwikkelen ePortfolio op papier gezet. Die criteria zijn gedeeld met drie bedrijven en zij kwamen tijdens deze meeting hun product presenteren. Na deze salespitch was het de taak van de projectgroep om de meest geschikte partner te kiezen, om op termijn tot een eigen ePortfolio te komen, volledig ingericht naar de eisen en wensen van CoZiMa. Belangrijkste punt in zo’n ePortfolio is een zekere mate van flexibiliteit t.a.v. inrichting, daar de deelnemende lidstaten elk met hun eigen specifieke wetgeving te maken hebben.

De presentaties waren divers, maar uiteindelijk is de projectgroep tot een unanieme keuze gekomen. Met deze aanbieder zullen binnenkort nadere besprekingen plaatsvinden, om te zien of er een goede match gemaakt kan worden. Daarover later meer!