Nieuws Passend Onderwijs

Vanuit Autisme Bekeken

De ‘beweging’ Vanuit Autisme Bekeken (VAB) heeft eind juni haar eindrapport van het onderdeel ‘onderwijs’ gepresenteerd. Het onderwijsdeel is aangeboden aan de staatssecretarissen van Rijn en Dekker en bevat een schat aan praktijkvoorbeelden, tips, handreikingen om op een succesvolle wijze om te gaan met kinderen met autisme in het onderwijs..

De beweging gaat uit van een levensbrede ondersteuning van mensen met autisme en omvat daarom alle aspecten van een mensenleven (onderwijs, zorg, sport, medische zorg, diagnostiek, werk etc). De beweging is nu als ‘aanjager’ van heel veel activiteiten, publicaties en bijeenkomsten geëindigd en zal worden gevolgd door het inrichten van een brede ‘coalitie’, waar iedereen in mee kan doen. In een gesprek met Van Rijn is dit idee ook bekrachtigd door de overheid en zal ook worden gesteund vanuit de overheid. Van Rijn beloofde dit met z’n collega’s Dekker, Klijnsma en Plasterk te bespreken. Vanuit het onderwijs heeft Albert Boelen in de centrale Werkgroep van VAB meegedaan.

Het rapport en nog veel meer informatie is te vinden op de website vanuitautismebekeken.nl