Nieuws Algemeen

Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober

Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC’s. Een belangrijke wijziging daarbij is dat scholen de toewijzing van lwoo of pro ook eerder binnen moeten hebben.
 
Leerlingen moeten dit jaar vóór 1 oktober een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het pro of een aanwijzing voor het lwoo hebben. Zonder tlv of aanwijzing mag de leerling niet worden ingeschreven in het pro of als lwoo-leerling in het vmbo. De school ontvangt in dat geval dan ook geen bekostiging voor deze leerling.
 
In de tijd van de RVC’s konden de indicaties nog tot 1 oktober worden aangevraagd, die uiterlijk 15 november binnen moesten zijn. Dit is dus veranderd: de toewijzing voor lwoo of pro moet al voor 1 oktober binnen zijn. Scholen hebben vervolgens tot 15 oktober de tijd om hun inschrijvingsgegevens met BRON uit te wisselen.

[Bron: Ministerie van OC&W]